• Domingo - 24/01 
    Ritual de Uni(Ayahuasca) e Rapé com Hukena Yawanawa e Dominique Fonseca 

    11:30 – Ritual Uni (Ayahuasca) e Rapé

Cerimonia do Uni Yawanawa dia 24-01

R$208.00Preço